Bezpieczna Przystań

Zapraszamy obywateli Ukrainy i członków ich rodzin oraz innych cudzoziemców legalnie przebywających  na terenie województwa lubelskiego do skorzystania z różnych form wsparcia, w jednym z czterech punktów  informacyjno-doradczych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie oraz Zamościu.

 

 

OFERUJEMY

 • doradztwo prawne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo socjalno-zdrowotne
 • poradnictwo zawodowo-edukacyjne
 • wycieczki integracyjno-adaptacyjne na terenie województwa lubelskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • szkolenia tematyczne, w zakresie:
  • zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP
  • aktywne poszukiwanie pracy na terytorium RP w połączeniu z targami pracy
  • podjęcie/kontynuacja studiów na terytorium RP
  • edukacja szkolna na terytorium RP z uwzględnieniem procedur nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych uczelni
  • prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP

 

KONTAKT DO PUNKTÓW INFORMACYJNO-DORADCZYCH

 

Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: +48 81 30 79 625
e-mail: lublin@eds-fundacja.pl

 

Biała Podlaska
Delegatura Lubelskiego Urzęduu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 83 34 49 259
e-mail: bialapodlaska@eds-fundacja.pl

 

Chełm
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie

ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: +48 82 56 27 567
e-mail: chelm@eds-fundacja.pl

 

Zamość
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel.: +48 84 67 76 505
e-mail: zamosc@eds-fundacja.pl

 

Godziny pracy biura:   poniedziałek - środa: 10 - 18     czwartek - piątek: 8 - 16

 

Dodatkowe informacje na stronach internetowych: www.eds-fundacja.pl

 

Bezpieczna przystań
Projekt "Przyjazny i bezpieczny Urząd III" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji