Jesteś tutaj

Lublin

Informacje ogólne – zasady obsługi cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w Lublinie w budynku przy ul. Czechowska 15 po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.
 
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Lublin. Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin@lublin.uw.gov.pl
 
Zgłoszenia przyjmowane będą od osób, wyłącznie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub tych, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.
 
Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 
Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.
 
Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.
 
Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka czynna będzie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00 – tel. +48 81 74-24-558.
 
Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.
 
W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl w zakładce „kontakt”.
 
Punkt informacyjny w Lublinie w sprawach cudzoziemców znajduje na parterze w budynku przy ul. Czechowskiej 15. Bezpośrednia obsługa odbywa się w godzinach od 10.00 do 16.30 (poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek).
 
Dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych można umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15 oraz ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców lub w punkcie informacyjnym w budynku przy ul. Czechowskiej 15.
 
W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych (po złożeniu wniosku), w tym skorzystania z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym oraz w sprawie odbioru Karty Polaka – interesanci powinni kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl lub telefonicznie w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 81 74 24 558.
 
Zachęcamy do sprawdzenia informacji na temat prowadzonego postępowania administracyjnego (po złożeniu wniosku) oraz odbioru Karty Polaka za pośrednictwem strony internetowej – sprawdź status sprawy lub sprawdź czy możesz odebrać Kartę Polaka.