Struktura WSOiC

Struktura WSOiC

Oddział ds. Paszportów

Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II

Stanowisko pracy ds. obywatelstwa polskiego i repatriacji

Stanowisko pracy ds. mniejszości narodowych i etnicznych