Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I

1) Wniosek o zezwolenie na pobyt stały osoby, która ma pochodzenie polskie.

2) Wniosek o pobyt stały osoby, która posiada Kartę Polaka.

3) Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

4) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy osoby studiującej w Polsce.

5) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy osoby odbywającej naukę w Polsce.

6) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy absolwenta studiów wyższych w Polsce.

7) Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy członka rodziny obywatela polskiego.

8) Wniosek o zezwolenia na pobyt czasowy z innych przyczyn.

9) Wniosek o przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej.

10) Wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11) Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego osobie, która ubiega się o lub uzyskała pobyt stały ze względy na posiadanie Karty Polaka.

bakırköy escort
ankara escort
istanbul escort bahçelievler escort bakırköy escort
alanya escort lara escort manavgat escort
antalya escort muratpaşa escort
taksim escort anadolu yakası escort
taksim escort bayan escort besiktas beylikduzu escort
istanbul escort ataeşehir escort kadıköy escort pendik escort
escort pendik escort kurtkoy escort maltepe escort tuzla
ataşehir escort escort pendik
ılıca escort