Umów się w celu złożenia wniosku...

Umów się w celu złożenia wniosku lub odbioru karty pobytu

Informujemy, że od dnia 30.07.2019 r. ulegają zmianie godziny pracy oddziału ds. obsługi cudzoziemców, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców I, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, mających siedzibę przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie.

Obsługa interesantów będzie odbywała się:
w poniedziałki – od godz. 10.00 do godz. 16.30,
w środy – od godz. 8.30 do godz. 14.30,
we wtorki, czwartki, piątki – od godz. 8.00 do godz. 14.30.” 

Od dnia 01.08.2019 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty na stronie internetowej:

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu