Umów się w celu złożenia wniosku

Umów się w celu złożenia wniosku

Informujemy, że od dnia 30.07.2019 r. ulegają zmianie godziny pracy oddziału ds. obsługi cudzoziemców, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców I, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, mających siedzibę przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie.

Obsługa interesantów będzie odbywała się:
w poniedziałki – od godz. 10.00 do godz. 16.30,
w środy – od godz. 8.30 do godz. 14.30,
we wtorki, czwartki, piątki – od godz. 8.00 do godz. 14.30.” 

Od dnia 01.08.2019 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty na stronie internetowej:

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że nie ma już wolnych terminów, aby taki wniosek złożyć w sierpniu 2019 r. Najbliższe wolne terminy będą dostępne od września i na ten miesiąc będzie można rezerwować wizytę od dnia 1 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

Mrcasino
ankara escort