Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави

14.03.2022

У суботу (12 березня ц.р.) Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави. Нові рішення наберуть чинності, згідно з правилами, з днем оголошення у Віснику Законів, тобто 12 березня 2022 р. і будуть чинними від попередньої дати - 24 лютого 2022 р.

 

Закон передбачає спеціальні правила легалізації перебування громадян України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку із збройними діями, що ведуться на території тієї держави, а також громадян України, які мають Карту Поляка, котрі разом з найближчою родиною у зв’язку з такими воєнними діями прибули на територію Республіки Польща.

 

Закон також поширюється на членів подружжя громадянина України, якщо дружина або чоловік не має громадянства України і якщо дружина або чоловік прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку із воєнними діями, що ведуться на території тієї держави.

 

Відповідно до аб. 1 ст. 2 ухваленого Закону, якщо громадянин України в’їхав на територію Республіки Польща на законних підставах у терміні з 24 лютого 2022 р. до дня зазначеного в окремих нормативних актах Ради Міністрів і заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща, його перебування на цій території вважється законним у терміні 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р.

 

Перебуванням на законних підставах вважається перебування дитини народженої на території Республіки Польща матір’ю — громадянкою України, котра в’їхала на територію Республіки Польща під час вказаного вище терміну.

 

У випадку, якщо в’їзд громадянина України на територію Республіки Польща не був зареєстрований начальником прикордонної застави Прикордонної Служби під час прикордонного контролю, Головнокомандувач Прикордонної Служби реєструє перебування громадянина України на території Республіки Польща на підставі його заяви, котра повинна бути складена не пізніше, ніж 60 днів від дня в’їзду на територію Республіки Польща у будь-якому виконавчому органі ґміни на території Республіки Польща.

.

Громадянин України має право виконувати роботу на території Республіки Польща під час перебування згідно з актуальними нормативними актами, у випадку якщо:

1. його перебування на території Республіки Польща визнається таким, яке має законні підстави згідно із аб.1 ст. 2 ухваленого Закону

або

2. є громадянином України, що перебуває на території Республіки Польща на законних підставах

– якщо суб’єкт, який доручає виконання роботи повідомить через телеінформатичну систему praca.gov.pl у терміні 14 днів від дня працевлашування громадянина України Повітовий центр зайнятості згідно з місцем знаходження офісу фірми або місцем проживання суб’єкта про доручення виконання роботи цьому громадянину.

 

Громадяни України, перебування яких на території Республіки Польща вважається таким, що має законні підстави згідно з цим Законом або Законом від 12 грудня 2013 р. “Про іноземців” (Вісник Законів від 2021 р. пункт 2354 та від 2022 р. пункти 91 і 583), можуть відкривати і виконувати підприємницьку діяльність на території Республіки Польща згідно з такими ж принципами як громадяни Республіки Польща за умови отримання громадянином України номеру ПЕСЕЛЬ (PESEL).

 

Громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є або було визнане законним на підставі аб. 1 ст. 2, видається дозвіл на тимчасове перебування згідно з його заявою,складеною до відповідного воєводи за місцем перебування громадянина України у день подання заяви.

 

Заяву про видання дозволу на тимчасове перебування громадянин України складає не раніше, ніж після 9 місяців від дня в’їзду, але не пізніше ніж в терміні 18 місяців від 24 лютого 2022 р. Заяву, складену перед терміном 9 місяців від дня в’їзду, воєвода не буде брати до розгляду.

 

Дозвіл на тимчасове перебування видається одноразово на термін 3 років, рахуючи від дня видання Рішення. Рішення воєводи у справі видання або відмови у виданні дозволу на тимчасове перебування є остаточним. Громадянин України, котрий отримав дозвіл на тимчасове перебування має право виконувати роботу на території Республіки Польща без необхідності отримання дозволу на роботу.

 

Якщо останній день терміну перебування громадянина України на території Республіки Польща на підставі національної візи припадає на період від 24 лютого 2022 р., період перебування на підставі цієї візи та період дійсності цієї візи буде продовжено згідно з законом до 31 грудня 2022 р.

 

У проїзному документі громадянина України не вміщується нова візова наклейка. Національна віза у період продовження терміну перебування та терміну дійсності не дає право перетинати кордон, за винятком водія громадянина України, котрий виконує міжнародні транспортні перевезення у розумінні аб. 2 ст. 4 Закону від 6 вересня 2001 р. “Про дорожній транспорт” (Вісник Законів від 2022 р. пункти 180 і 209) або некомерційні міжнародні дорожні перевезення у розумінні аб. 6 ст. 4 цього закону.

 

Якщо останній день періоду дійсності дозволу на тимчасове перебування, який отримав громадянин України, припадає на період від 24 лютого 2022 р., період дійсності цього дозволу буде продовжено згідно з законом до 31 грудня 2022 р.

 

Якщо останній день терміну дійсності:

1) карт перебування,

2) польських документів, що посвідчують особу громадянина України,

3) документів “згода на толерантне перебування”

– виданих громадянам України припадає на період від 24 лютого 2022 р., то він буде продовжений згідно з законом на період 18 місяців.Продовження терміну дійсності вказаних вище документів не є підставою до видання або обміну цих документів. Карта перебування на період, на який був продовжений термін її дійсності, не уповноважує до перетину кордону.

 

Якщо останній день допустимого періоду перебування громадянина України на території Республіки Польща:

1) на підставі шенгенської візи, виданої польським органом,

2) на підставі візи, виданої іншою державою Шенгенської зони,

3) на підставі документу перебування, виданого відповідним органом іншої держави Шенгенської зони, або іншого документу перебування виданого органом тієї держави, котрий дає право подорожувати на території інших держав цієї зони,

4) в рамках безвізового руху

- припадає на період від 24 лютого 2022 р., а перебування почалося перед цим днем, його перебування на цій території вважається законним у терміні 18 місяців.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji