2 stycznia 2024 r. dniem wolnym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

27.12.2023

Święto Trzech Króli w 2024 r. przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, zgodnie zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów dn. 24 października 2023 r., w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, wtorek, 2 stycznia 2024 r. został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej.

2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

30.10.2023

Dzień 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, w 2023 roku przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zarządzeniem Nr 32 z dnia 26 października 2023 roku, ustalił dzień 2 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy dla osób zatrudnionych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w podstawowym systemie czasu pracy.

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

20.06.2023

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 27 czerwca br.

Pages