You are here

2 stycznia 2024 r. dniem wolnym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

27.12.2023

Święto Trzech Króli w 2024 r. przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, zgodnie zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów dn. 24 października 2023 r., w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, wtorek, 2 stycznia 2024 r. został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Ponadto, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zarządzeniem nr 32 z dn. 26 października 2023 r., ustalił dzień 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy dla osób zatrudnionych Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy, poza korpusem służby cywilnej.