ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

С внешних сайтов открываются следующие ссылки:

 

 

Urząd do spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.gov.pl/web/mswia
Ministerstwo Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja
 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji