You are here

Порядок оформления посещения в Люблинском воеводском управлении

Biała Podlaska
 
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Biała Podlaska. Następnie formularz należy przesłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl
 
Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 
Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.
 
Lublin
 
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Lublin. Następnie formularz należy przesłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin@lublin.uw.gov.pl
 
Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 
Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.