2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

30.10.2023

Dzień 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, w 2023 roku przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zarządzeniem Nr 32 z dnia 26 października 2023 roku, ustalił dzień 2 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy dla osób zatrudnionych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w podstawowym systemie czasu pracy.

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

20.06.2023

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. Ustawa dokonująca zmian w aktualnych przepisach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 27 czerwca br.

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji

09.05.2023

Od 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny formularz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe rozporządzenie zmienia jedynie wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Bez zmian względem dotychczasowego stanu prawnego pozostanie wzór samego zaproszenia, jak również brzmienie przepisów regulujących wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający.

 

Wzór wniosku można pobrać poniżej:

Strony