2 stycznia 2024 r. dniem wolnym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

27.12.2023

Święto Trzech Króli w 2024 r. przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, zgodnie zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów dn. 24 października 2023 r., w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, wtorek, 2 stycznia 2024 r. został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej.

2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

30.10.2023

Dzień 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, w 2023 roku przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zarządzeniem Nr 32 z dnia 26 października 2023 roku, ustalił dzień 2 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy dla osób zatrudnionych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w podstawowym systemie czasu pracy.

Nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji

09.05.2023

Od 5 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Aktualny formularz określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe rozporządzenie zmienia jedynie wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Bez zmian względem dotychczasowego stanu prawnego pozostanie wzór samego zaproszenia, jak również brzmienie przepisów regulujących wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający.

 

Wzór wniosku można pobrać poniżej:

Pages