Procedura rejestracji wizyty w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Biała Podlaska

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Biała Podlaska. Następnie formularz należy przesłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl

 

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.

 

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

Lublin

 

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Lublin. Następnie formularz należy przesłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.lublin@lublin.uw.gov.pl

 

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.

 

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji