Urzędy

Konsulaty:

 

KONSULAT GENERALNY
  Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

 

KONSULATY HONOROWE

Konsulat Republiki Austrii w Lublinie
Konsulat Mołdawii w Lublinie
Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Lublinie - Kontakt z Konsulem Honorowym wyłącznie za pośrednictwem Sekcji Konsularnej Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie - Adres: Rynek 7, 20-111 Lublin, Tel. 528-53-02
Konsulat Republiki Słowenii w Lublinie - Adres: ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, Tel.: 81 534-75-20, 691-100-410
Konsulat Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie - Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin, Tel. 605-370-982
Konsulat Republiki Peru w Lublinie - Adres: ul. Nadbystrzycka 38H, 20-618 Lublin, Tel. 81 538-29-00, 601-283-362

 

 

Administracja rządowa:

 

Administracja samorządowa:

 

Inne:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKRACZANIA GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji