Jesteś tutaj

Urzędy


Konsulaty:

KONSULAT GENERALNY
  Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

KONSULATY HONOROWE
  Konsulat Republiki Austrii w Lublinie
  Konsulat Mołdawii w Lublinie
  Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Lublinie - Kontakt z Konsulem Honorowym wyłącznie za pośrednictwem Sekcji Konsularnej Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.
  Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie - Adres: Rynek 7, 20-111 Lublin, Tel. 528-53-02
  Konsulat Republiki Słowenii w Lublinie - Adres: ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, Tel.: 81 534-75-20, 691-100-410
  Konsulat Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie - Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin, Tel. 605-370-982
  Konsulat Republiki Peru w Lublinie - Adres: ul. Nadbystrzycka 38H, 20-618 Lublin, Tel. 81 538-29-00, 601-283-362


Administracja rządowa:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Administracja samorządowa:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Urząd Miasta Lublin


Inne:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKRACZANIA GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GRANICA