Jesteś tutaj

2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

30.10.2023

Dzień 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, w 2023 roku przypada w sobotę. W związku z tym, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), pracownikom należy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy innego dnia.

Z uwagi na to, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zarządzeniem Nr 32 z dnia 26 października 2023 roku, ustalił dzień 2 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy dla osób zatrudnionych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, w podstawowym systemie czasu pracy.

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w równoważnym systemie czasu pracy, powyższe obniżenie wymiaru czasu pracy zostanie uwzględnione w harmonogramie pracy ustalonym na okres rozliczeniowy, w którym to święto występuje.