Informacja dla uchodźców z Ukrainy

24.02.2022

 

Szczegółowe informacje dla uchodźców z Ukrainy znajdują się na stronie internetowej www.ua.gov.pl

 

Obserwuj tę stronę internetową – będziemy ją aktualizować i uzupełniać o najważniejsze informacje.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji