Jesteś tutaj

Komunikat w zakresie czynności podejmowanych przez placówki dyplomatyczno-konsularne Ukrainy

10.03.2022

Uprzejmie informujemy, że placówki dyplomatyczno – konsularne Ukrainy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą podejmowały szereg czynności celem potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa Ukrainy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojskową agresją Rosji na Ukrainę, a w szczególności:

 

  • Przedłużenie terminu ważności paszportu zagranicznego obywatelowi Ukrainy na okres pięciu lat poprzez wpisanie odpowiedniego napisu na piątej stronie paszportu;
  • Wpisanie do paszportu zagranicznego obywatela Ukrainy danych osobowych dziecka do 18 roku życia razem ze zdjęciem;
  • Wystawienie zaświadczenia ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo Ukrainy dla obywatela Ukrainy, nieposiadającego paszportu zagranicznego ani żadnego innego dokumentu tożsamości. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie celem przedłożenia go odpowiednim urzędom polskim i nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w polskich urzędach, celem potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa Ukrainy, można   przedstawiać ukraiński dowód osobisty tzw. wewnętrzny paszport, w którym są wskazane dane w alfabecie łacińskim.