Ogłoszenie – Karta Polaka

15.10.2021

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz. U. z 2021 r., poz. 1802)

 

uprzejmie informuję, że

 

w dniu 19.10.2021 r. zostanie uruchomiona internetowa rejestracja zgłoszeń obywateli Białorusi w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka.

Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka (do pobrania tutaj). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą od osób, wyłącznie obywateli Białorusi lub osób posiadających w tym państwie status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub tych, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.

Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.

Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego tj. należy przestrzegać nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dokonać pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu za pomocą dostępnych urządzeń, zachować odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Informujemy również, że osoby objęte obowiązkiem odbycia 10-dniowej kwarantanny, na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą obsługiwane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim po jej zakończeniu. Osoby, które nie odbyły ww. obowiązkowej kwarantanny nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu.

Wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka przyjmowane będą w:

  1. Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 – Oddział ds. Kart Polaka w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  2. Lublinie, ul. Czechowska 15 – Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka czynna będzie od dnia 19.10.2021 r.

  1. Delegatura w Białej Podlaskiej LUW w Lublinie, Oddział ds. Kart Polaka – tel. +48 83 344-92-66 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00
  2. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW w Lublinie, Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców – tel. +48 81 74-24-558 w poniedziałek w godzinach 15.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.

W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl w zakładce „kontakt”.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji