Jesteś tutaj

Ogłoszenie o ograniczeniu w wykonywaniu zadań przez LUW w Lublinie

16.03.2020
Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiam, że:
 
od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie :
 
Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się rezerwację nowych wizyt.
 
W wyjątkowych sytuacjach interesanci Urzędu będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (tel. 539-531-307, 81 74-24-781, 81-74-24-549)
 
Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:
 
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20 – 914 Lublin
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
 
W zakresie informacji na temat funkcjonowania Urzędu oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – klienci powinni kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta tel. 81-74-24-100 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (tel. 539-531-307, 81 74-24-781, 81-74-24-549).
 
Cudzoziemcom będą wydawane jedynie karty pobytu – w godzinach 10.00–12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami:
  • Lublin – 81 74 24 165
  • Biała Podlaska – tel. 83-34-49-257
  • Chełm – tel. 82-56-27-644
  • Zamość – tel. 84-67-76-535
Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu. Potwierdzenia można dokonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl
 
Dodatkowo wnioski w sprawach zezwoleń na pracę można składać za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl.