Jesteś tutaj

Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl - uzyskaj informacje, przygotuj wniosek lub pismo, uniknij błędów

12.12.2022

Moduł Obsługi Spraw dostępny pod adresem mos.cudzoziemcy.gov.pl to nowy serwis internetowy uruchomiony przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, wypełnienie formularzy w intuicyjnym kreatorze, poprawne przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

 

 

 

Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw, obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal zapewni w pełni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

 

Wypełniając elektroniczny formularz wniosku w Module Obsługi Spraw, tam gdzie jest to możliwe, cudzoziemiec ma do wyboru treść z rozwijanych list. Aby wypełnić wniosek prawidłowo może skorzystać z pomocy kontekstowej, która została przetłumaczona na języki obce oraz z zabezpieczeń przed pozostawieniem wolnych pól przy wypełnianiu wniosków. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie efektywności procesu aplikowania o zezwolenie pobytowe już na etapie składania wniosku.

 

Strona mos.cudzoziemcy.gov.pl umożliwia także:

  • sprawdzenie możliwości pobytowych w zależności od sytuacji, w której znajduje się cudzoziemiec
  • dostęp do informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski
  • dostęp do bazy najczęściej zadawanych pytań
  • poznanie informacji o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach procedur
  • dostęp do list kontrolnych procedur aby zweryfikować, czy wykonano wszystkie kroki prowadzące do otrzymania zezwolenia pobytowego
  • dostęp do filmów instruktażowych i publikacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji
  • korzystanie z formularzy aktywnych PDF do wypełnienia elektronicznie
  • pobranie innych formularzy wniosków w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców.

 

Portal mos.cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, francuskiej, wietnamskiej i arabskiej.