Biała Podlaska

Wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w Białej Podlaskiej w budynku przy ul. Brzeska 41 po uprzednim zarejestrowaniu zgłoszenia.
 
Aby dokonać prawidłowego zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny – Karta Polaka - Biała Podlaska (do pobrania w zakładce "Karta Polaka - rejestracja"). Następnie formularz należy wysłać jako załącznik do e-maila na adres: kp.bialapodlaska@lublin.uw.gov.pl
 
Zgłoszenia przyjmowane będą od osób, wyłącznie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji lub osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca, które aktualnie zamieszkują na terytorium RP lub tych, które mogą legalnie przekroczyć granicę RP na podstawie dokumentu uprawniającego do wjazdu na terytorium RP np.: ważnej wizy typ C lub typ D.
 
Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego w celu wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka jest informacja zwrotna wysłana na adres e-mail osoby zarejestrowanej.
 
Następnie należy oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony urzędu w celu ustalenia szczegółowego terminu wizyty.
 
Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.
 
Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka czynna będzie w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Oddział ds. Kart Polaka od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 – tel. +48 83 344 92 66.
 
Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.
 
W przypadku pytań zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl w zakładce „kontakt”.
 
Dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych można przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Delegatura w Białej Podlaskiej lub bezpośrednio u inspektora prowadzącego postępowanie administracyjne po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem: +48 83 344 92 66.
 
W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych (po złożeniu wniosku), w tym skorzystania z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym oraz w sprawie odbioru Karty Polaka – interesanci powinni kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 pod numerem wskazanym przez pracownika Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w trakcie składania wniosku.

 

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU,

MIGRACJI I INTEGRACJI

 
 
 

Bezpieczna przystań

Projekt "Przyjazny i bezpieczny urząd" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji