Jesteś tutaj

Biała Podlaska

Wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, a także o wydanie duplikatu Karty Polaka lub o zmianę danych uwidocznionych w Karcie Polaka przyjmowane będą w Białej Podlaskiej w budynku przy ul. Brzeska 41 po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://bezkolejki.eu/luwbb/
 
Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.
 
Informacja telefoniczna w sprawie Kart Polaka czynna będzie w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Oddział ds. Kart Polaka od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 – tel. +48 83 344 92 66.
 
Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług stanowiska ds. Kart Polaka.
 
Dokumenty stanowiące uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych można przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Delegatura w Białej Podlaskiej lub bezpośrednio u inspektora prowadzącego postępowanie administracyjne po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem: +48 83 344 92 66.
 
W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych (po złożeniu wniosku), w tym skorzystania z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym oraz w sprawie odbioru Karty Polaka – interesanci powinni kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 pod numerem wskazanym przez pracownika Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w trakcie składania wniosku.